5 essentiële elementen voor FlevolandEerst zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar heb je louter dit mineraalwater over een Zuiderzee was, kan zijn meteen de jongste provincie betreffende het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich een aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland is een thuishaven wegens 401.200 inwoners en 630 windmolens op ons oppervlakte met twee.412 km2 aan land en drinkwater. Met in totaal 6 gemeenten is Flevoland ons open ruimte betreffende strakke rangschikking. Welke open ruimte kan zijn in het bijzonder ingericht vanwege landbouw: 89 duizend hectare aan grote en efficiënt ingerichte percelen. Het bedrijfsleven ontvangt tevens overvloedig ruimte teneinde initiatieven te nemen die dromen en ambities waar kunnen maken.

 

 

Historie over Flevoland


Flevoland mag vervolgens een jongste provincie betreffende Nederland zijn, haar geschiedenis zal nader retour dan de droogmaking aangaande Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al kan zijn voortkomen en op welke manier ze haar huidige gedaante aan een befaamde Zuiderzeewerken over grondlegger ir. Lely dankt, leest u dan ook op een site Canon aangaande Flevoland en op de website over Verder Flevoland.

 

 

Verhalen met de pioniers


Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren welke opzettelijk kozen vanwege het harde leven in die eerste jaren over een polders. Daar waren weinig voorzieningen en men had elkaar benodigd teneinde dit nieuwe land vorm te geven. Daar bestaan tal betreffende fascinerende verhalen betreffende en over mensen die hebben geleefd betreffende een vroegere Zuiderzee, welke beschikken over gewerkt aan een drooglegging en die als eerste op dit andere land kwamen wonen. U dan ook leest die ooggetuige-verhalen op het verhalenplatform Flevolands Geheugen.

 

 

Ontstaan van Flevoland zodra provincie


Behalve het droogmaken, ontginnen en inrichten van dit andere land in de voormalige Zuiderzee, moest een andere polder vanzelfsprekend tevens bestuurd worden. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen is Flevoland sinds 6
7
8
9 januari 1986 officieel ingesteld mits twaalfde provincie betreffende ons land. Lelystad kan zijn een provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

 

 

Flevoland is een jongste provincie met Nederland.


Flevoland bestaat uit een Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Door inpoldereing aangaande een Zuiderzee kan zijn Flevoland ontstaan. Het inpolderen gebeurde ook niet aangaande de ene op een overige dag. De uitvoering over het plan (een Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde zo'n driekwart eeuw!
Daarmee bestaan de Zuiderzeewerken ook dit grootste waterbouwkundige project ooit. Aanleiding teneinde een Zuiderzee in te dammen was het gevaar met het oprukkende water. Een 1e plannen teneinde de Zuiderzee in te dammen waren al in 1800 geschreven.

Op 14 juni 1918 werden de Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering met de Zuiderzee werd besloten.

In het begin kwam daar een dijk tot Wieringen in Noord-Holland. Aansluitend werd Flevoland Provincie een Afsluitdijk gebouwd (in 1932 was deze klaar). Via de komst van een Afsluitdijk, was er ons afscheiding tussen een Noordzee en de Zuiderzee. Een Zuiderzee heette vanaf toen dit IJsselmeer.

Nu die dijken daar lagen kon het Wieringenmeer geraken ingepolderd (drooggelegd).

Aansluitend kwam er ons dijk naar Urk. Urk was vroeger ons eiland! Maar via de komst over een dijk en naderhand de inpoldering over Noord-oost Flevoland behoort Urk meteen tot het vaste land over Flevoland.

Door het inrichten aangaande een dijken, kon almaar een stuk zee geraken ingepolderd, drooggelegd. Op dit land werden na enig tijd ook gemaakt en zo ontstonden allen nieuwe steden bijvoorbeeld Dronten en Lelystad.

 

 

Inpoldering Flevoland


Het IJsselmeer was geboren. Een Noordoostpolder zou de allereerste veilige IJsselmeerpolder worden. Dit dijktraject werd gekozen en op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer met Urk en Krijger aangaande Lemsterland mekaar een hand op het enige minuten daarvoor gesloten gat in een dijk. Urk was op dat ogenblik gekomen nauwelijks eiland meer, ons emotioneel moment wegens de plaatselijke bevolking.

 

 

Een inpoldering van Flevoland

 

 

INPOLDERING NOORDOOSTPOLDER


Een oorlog zette enigszins de rem op een verdere ontwikkeling. Zeker werd in 1940 een dijk aan een Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen met dit droogmalen. In september viel de polder droog. Duizenden arbeiders gestart aan het zware handwerk in een polder. Veel personen gaven in die jaren dit nieuwe land een bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP). Heel wat mensen beschikken over daar hun vitaliteit in de poldergrond gestoken in regio betreffende in een nazi-oorlogsindustrie.

Na een oorlog begon de voorloper met de Rijksdienst wegens de IJsselmeerpolders betreffende de uitgifte over grond en kwamen een woonkernen betreffende de vloer. Emmeloord kon als allereerste profiteren aangaande een in de Wieringermeer opgedane oefening. De andere polder viel aanvankelijk bij een provincie Overijssel.

 

 

INPOLDERING OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND


Na de Noordoostpolder werden er betreffende de vatbaarheid betreffende Oostelijk Flevoland begonnen. Was dit bij een Noordoostpolder nog zo het men voornamelijk landbouwgrond wilde winnen, een nieuwe polder zou een bevolking met de overvolle randstad dienen te opvangen. De verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam dergelijke vormen aan het er ander land nodig was wegens woningbouw en recreatie. In de ander aan te leggen polder zou 25% met de vloer dan ook nauwelijks landbouwbestemming krijgen. Na een voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde al vlug de zuidelijke polder (1968).

Voor Wet van 27 juni 1985 werden besloten tot instelling van ons provincie Flevoland, met ingang betreffende 1 januari 1986. Betreffende die regel kwam er ons officieel begin met de provincie Flevoland. Nederlands nieuwste en 12e provincie.


flevoland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 essentiële elementen voor Flevoland”

Leave a Reply

Gravatar